webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital legemiddelhåndtering - Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler
Velkommen til webinar med tema: Ved å automatisere leveransen av klargjorte legemidler til den enkelte pasient vil sykehuset få en mer effektiv legemiddelhåndtering. Dette frigjør tid for sykepleierne. Hvordan få automatisering til? Hvordan opplevde sykepleiere disse endringer i rutinene?

Presentasjon ved prosjektleder Silje Eidsli ved Sykehuspartner HF og fagutvikler Astrid Johnsen ved Sykehusapotekene HF.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på:
https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Følg våre nyheter og meld deg gjerne inn i vårt «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering» https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering

Vel møtt!
Monika Johansen, Avdelingsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Anne Gerd Granås, Professor, Farmasøytisk institutt, UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning
Thomas Bäckstrøm, Sykehusapoteker, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Unn Sollid Manskow, Seniorforsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Astrid Johnsen, Fagutvikler, Sykehusapotekene HF

Sep 16, 2022 08:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.