webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital hjemmeoppfølging - Samhandling for en ny fremtid
Velkommen til webinar med tema: Prosjektet E-helse Vestland og kommunenes erfaringer med velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Presentasjon ved Kari Eidnes Bjørkheim, prosjektleder, E-helse Vestland.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Følg våre nyheter: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Vel møtt!
Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Hilde Sørli, Sunnaas sykehus
Carina Kolnes, Indre Østfold kommune
Siri Bjørvig, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Sep 9, 2022 08:15 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.